Mô hình giảm xung đột giữa voi và người, tạo sinh kế cho người dân vùng biên giới

Dự án: Tổ hợp tác xây dựng bạn của voi" của Tiến sỹ Cao Thị Lý (trường ĐH Tây Nguyên) là dự án mang tính xã hội hóa cao hướng đến mục tiêu giảm xung đột giữa voi và người, tạo sinh kế cho bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới (buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk).
Mô hình giảm xung đột giữa voi và người, tạo sinh kế cho người dân vùng biên giới

Mô hình giảm xung đột giữa voi và người, tạo sinh kế cho người dân vùng biên giới