Mô hình trồng dưa hấu hữu cơ trên đất lúa thiếu nước

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị triển khai mô hình chuyễn đổi trồng lúa năng xuất thấp sang sản xuất dưa hấu hữu cơ phủ bạt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mô hình trồng dưa hấu hữu cơ trên đất lúa thiếu nước