Rộn ràng mùa cốm Thượng Ân

Mới chớm đặt chân đến đầu bản đã nghe dịu dàng hương cốm. Dưới đồng xôn xao hái bông, trên nhà rộn rã nhịp chày. Mùa cốm Thượng Ân (xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) đích thực là mùa hội, mùa của những tay thon thoăn thoắt sẩy sàng, mùa của những bông lúa ngậm hương.

Rộn ràng mùa cốm Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn