TRỰC TIẾP: Tọa đàm Xuất khẩu thủy sản bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế- Nhìn lại một số trường hợp tiêu biểu

Để có cái nhìn toàn diện, chuyên môn về lĩnh vực xuất khẩu thủy sản trong năm 2021, qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, nhà sản xuất tránh rủi ro, báo Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Xuất khẩu thủy sản bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Nhìn lại một số trường hợp tiêu biểu".

Tọa đàm Xuất khẩu thủy sản bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế -Nhìn lại một số trường hợp tiêu biểu

Tọa đàm Xuất khẩu thủy sản bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế -Nhìn lại một số trường hợp tiêu biểu