Nâng cao kiến thức phát triển sản phẩm OCOP cho nông dân ở Sơn La

Mới đây, các lớp tập huấn kiến thức về Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", sản phẩm OCOP năm 2023, đã được tổ chức rất thành công tại Sơn La. Thông qua những lớp tập huấn đó, nhiều kiến thức đã được phổ biến cho đến từng HTX, trang trại, và nhiều cá nhân nông dân ở vùng sâu, vùng xa của Sơn La.

Sơn La: Nâng cao kiến thức phát triển sản phẩm OCOP cho nông dân

Sơn La phấn đấu có thêm trên 70 sản phẩm OCOP

Sau 3 năm tập trung triển khai chương trình OCOP, đến nay Sơn  La đã chứng nhận được 110 sản phẩm (trong đó có 01 sản phẩm 5 sao cấp Quốc gia; 48 sản phẩm 4 sao và 61 sản phẩm 3 sao).  Năm 2023 UBND tỉnh giao phát triển mới trên 70 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên và dự kiến luỹ kế đến hết năm 2023 ước đạt trên 180 sản phẩm.

Việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP đã tạo điều kiện cho Sơn La phát triển các sản phẩm lợi thế, nâng cao giá trị sản phẩm. Địa phương này đã tích cực hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, liên kết sản xuất, chế biến, chuẩn hóa sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, chuẩn hóa sản phẩm về quy cách, đóng gói, bao bì, tem nhãn truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại, xây dựng vùng nguyên liệu đối với các sản phẩm chủ lực... qua đó góp phần đánh thức tiềm năng, lợi thế,  tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.