Tin liên quan

Bao trái cây - giải pháp nâng cao chất lượng hoa quả Sơn La

Chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Vân Hồ

Sơn La: Dự kiến tiêu thụ, xuất khẩu trên 18.700 tấn trái cây