Năng suất và sản lượng chè của Việt Nam liên tục tăng nhờ sự chuyển biến tích cực về giống, kỹ thuật canh tác

Ở Việt Nam, chè là một loại nông sản có giá trị kinh tế cao. Hiện Việt Nam đang đứng thứ 7 trên thế giới về diện tích trồng chè, chiếm 123.000ha, đứng thứ 5 về sản lượng, hàng năm cung cấp 1 triệu tấn búp chè. Riêng đối với chè xanh thì Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới.
Năng suất và sản lượng chè của Việt Nam liên tục tăng

Năng suất và sản lượng chè của Việt Nam liên tục tăng nhờ sự chuyển biến tích cực về giống, kỹ thuật canh tác

Năng suất và sản lượng chè của Việt Nam liên tục tăng nhờ sự chuyển biến tích cực về giống, kỹ thuật canh tác - Ảnh 2.

Tính đến năm 2020, cả nước có 34 tỉnh, thành trồng chè với 123.3 nghìn ha

Năng suất và sản lượng chè của Việt Nam liên tục tăng nhờ sự chuyển biến tích cực về giống, kỹ thuật canh tác - Ảnh 3.

Chè san tuyết là giống chè quý, được phát triển lâu đời tại một số địa phương khu vực phía Bắc: Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên... với khoảng trên 24% tổng diện tích trồng chè trên cả nước

Năng suất và sản lượng chè của Việt Nam liên tục tăng nhờ sự chuyển biến tích cực về giống, kỹ thuật canh tác - Ảnh 4.

Nhiều cơ chế, chính sách đã được các cấp từ Trung ương đến địa phương ban hành nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ chè