Nâng tầm thương hiệu cây cà phê, Sơn La hướng đến thị trường đặc hữu

Phát triển sản phẩm cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao, nâng tầm thương hiệu cà phê, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước... là định hướng của tỉnh Sơn La, góp phần nâng cao hơn nữa giá trị cây cà phê.

Nâng tầm thương hiệu cà phê Sơn La

cà phê Sơn La