Nghệ An: Bộ đội Biên phòng vừa trực chốt chống dịch, vừa hỗ trợ người dân gặt lúa

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, người dân đang thực hiện giãn cách xã hội mà trời thì mưa liên tục, đồn Biên phòng Diễn Thành đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống đồng giúp người dân vùng ven biển thu hoạch lúa.

Nghệ An: Bộ đội Biên phòng vừa trực chốt chống dịch, vừa hỗ trợ người dân gặt lúa.

Nghệ An: Bộ đội Biên phòng vừa trực chốt chống dịch, vừa hỗ trợ người dân gặt lúa  - Ảnh 2.

Nghệ An: Bộ đội Biên phòng vừa trực chốt chống dịch, vừa hỗ trợ người dân gặt lúa  - Ảnh 3.

Nghệ An: Bộ đội Biên phòng vừa trực chốt chống dịch, vừa hỗ trợ người dân gặt lúa  - Ảnh 4.

Nghệ An: Bộ đội Biên phòng vừa trực chốt chống dịch, vừa hỗ trợ người dân gặt lúa  - Ảnh 5.

Nghệ An: Bộ đội Biên phòng vừa trực chốt chống dịch, vừa hỗ trợ người dân gặt lúa  - Ảnh 6.