Nghệ An: Còn hàng trăm tấn cá lồng bè ứ đọng, nông dân “buồn thối ruột gan”

Nhiều tháng nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng trăm tấn cá vược, cá hồng Mỹ đã đến kỳ xuất bán vẫn đang nằm lại dưới bè nuôi. Các hộ nuôi cá lồng vùng ven biển tỉnh Nghệ An đang buồn “thối ruột, thối gan” vì cảnh thất bát hiển hiện trước mắt.


Nghệ An: Còn hàng trăm tấn cá lồng bè ứ đọng, nông dân “buồn thối ruột gan”.