Tin liên quan

Nắng nóng hơn 40 độ, thợ đào giếng Nghệ An 'chạy sô', làm không hết việc