Nghệ An: Ruộng hoang được Hội nông dân nhận canh tác, trở thành "tấc đất tấc vàng"

Hiện nay tình trạng ruộng bị bỏ hoang khá phổ biến, nhất là vụ hè thu. Để không lãng phí “tấc đất tấc vàng”, Hội Nông dân Nghệ An đã đứng ra nhận ruộng hoang canh tác, bước đầu ghi nhận thành công.

Nghệ An: Hội Nông dân đứng ra nhận ruộng hoang canh tác