Nghệ An: Bế tắc đầu ra, chuối xuất khẩu phải đổ bỏ, ủ làm phân vi sinh

Không xuất khẩu được, thị trường bán lẻ trong nước khó khăn, 20 hecta chuối tiêu hồng ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến kỳ thu hoạch nhưng không có người mua, có thời điểm phải đổ bỏ, ủ làm phân vi sinh vì quá rẻ.

Nghệ An: Bế tắc đầu ra, chuối xuất khẩu phải đổ bỏ, ủ làm phân vi sinh

Nghệ An: Bế tắc đầu ra, chuối xuất khẩu phải đổ bỏ, ủ làm phân vi sinh