Người dân đua nhau xoa tiền vào chùa Đồng cầu may trong ngày đầu khai hội Yên Tử

Trong ngày khai hội, cầu nguyện quốc thái dân an tại Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử, dòng người đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh trên chùa Đồng Yên Tử cầu may.

Người dân xoa tiền vào chùa Đồng cầu may trong ngày đầu khai hội Yên Tử