Người trồng măng cụt trên 20 năm tiết lộ lý do không "đu trend" măng cụt sống bóp gỏi

Mặc dù giá măng cụt sống để "đu trend" bóp gỏi vẫn tiếp tục giữ ở mức cao nhưng nhiều nông dân Đồng Nai nhất quyết không "gặt lúa non".

Người trồng măng cụt trên 20 năm tiết lộ lý do không "đu trend" măng cụt sống bóp gỏi