Nhãn đầu mùa được giá, nông dân Hưng Yên vui mừng phấn khởi

Từ tháng 5, Hưng Yên đã bắt đầu thu hái nhãn sớm đầu mùa bán cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Giá nhãn đầu mùa ở Hưng Yên đang được bán ở mức khá cao. Điều này đã khiến người nông dân Hưng Yên phấn khởi trước vụ nhãn năm nay.

Nhãn đầu mùa được giá, nông dân Hưng Yên vui mừng phấn khởi