Nhiều nhà máy thức ăn chăn nuôi sắp hết nguyên liệu

Những tưởng dịch Covid-19 là cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi Việt Nam bởi đây là mắt xích đầu vào quan trọng của ngành thực phẩm, nhưng thực tế không đơn giản như vậy.
Nhiều nhà máy thức ăn chăn nuôi sắp hết nguyên liệu
Thiếu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Thiếu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Clip: Nhiều nhà máy thức ăn chăn nuôi sắp hết nguyên liệu