Nhóm bạn trẻ 9x mạnh dạn cải tiến và đưa đặc sản xoài Cam Lâm lên sàn thương mại điện tử

Mới đây, một nhóm bạn trẻ 9X tại Khánh Hòa đã đưa sản phẩm xoài sấy muối ớt lên sàn thương mại điện tử để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, ý tưởng mạnh dạn này đã mang lại doanh thu vượt kỳ vọng.

Nhóm bạn trẻ 9x mạnh dạn cải tiến và đưa đặc sản Cam Lâm lên sàn thương mại điện tử

Nhóm bạn trẻ 9x mạnh dạn cải tiến và đưa đặc sản Cam Lâm lên sàn thương mại điện tử