Khánh Hòa: 9X làm nông trại theo mô hình Israel đem lại hiệu quả kinh tế cao

Sau khi học tập kinh nghiệm các nước tiên tiến, một nhóm thanh niên 9X đã quyết tâm lên vùng đất xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) làm nông trại theo mô hình Israel.