Thăm làng chài chuyên bắt đặc sản “bán hết ngay khi về bờ” ở Khánh Hòa

Nhiều năm qua, tại Khánh Hòa có một làng chài mà các ngư dân chỉ chuyên đánh bắt tôm tích, loại đặc sản được ưa chuộng đến mức: Bao nhiêu cũng bán hết ngay khi về bờ.

Thăm làng chài chuyên bắt đặc sản "bán hết ngay khi về bờ" ở Khánh Hòa

Thăm làng chài chuyên bắt đặc sản “bao nhiêu cũng bán hết ngay khi về bờ” ở Khánh Hòa