Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống hạn cho lúa Hè Thu

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến ruộng đồng bị khô hạn. Trên khắp các cánh đồng tại tỉnh Hà Tĩnh nông dân đang tích cực ra đồng chăm sóc, chống hạn cho lúa Hè Thu.

Hà Tĩnh Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống hạn cho lúa Hè Thu