Quảng Trị: Thí điểm trồng thử nhiều giống cà phê mới có triển vọng năng suất, chất lượng cao

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã khảo sát và chọn xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, với quy mô 0,5 hecta, các giống cà phê mới tham gia thí điểm là TN6, TN7, TN9, THA1... Các giống này do Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên WASI chọn lọc lai tạo và được Bộ NN&PTNT công nhận giống mới, được chọn cho sản xuất thử.

Quảng Trị: Thí điểm trồng thử nhiều giống cà phê mới có triển vọng năng suất, chất lượng cao

Quảng Trị: Thí điểm trồng thử nhiều giống cà phê mới có triển vọng năng suất, chất lượng cao