Nông dân Lai Châu trở nên khá giả từ việc trồng loại cây "đội vương miện" trên đất dốc

Mô hình trồng dứa trên đất dốc ở huyện Sìn Hồ (Lai Châu) những năm qua được nhân rộng và phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân có thu nhập khá giả hơn.

Trồng dứa trên đất dốc

Clip" Trồng dứa trên đất dốc, sản xuất hàng hoá, nông dân ở vùng cao Lai Châu khá giả.

Trồng dứa trên đất dốc