Nông dân trồng chanh leo và thanh long cho hiệu quả kinh tế cao ở vùng gò đồi Quảng Trị

Gần đây, nhiều hộ dân ở tỉnh Quảng Trị đã tham gia trồng các loại cây nông nghiệp, trong đó có chanh leo và thanh long ruột đỏ là hai loại cây ăn quả hiện cho hiệu quả kinh tế cao, ước đạt doanh thu từ 150 đến 200 triệu đồng/ha/năm. Sau khi trừ các khoản chi phí nhiều hộ nông dân có thu nhập trên dưới 120 triệu đồng/ha.

Nông dân trồng chanh leo và thanh long cho hiệu quả kinh tế cao ở vùng gò đồi Quảng Trị

Nông dân trồng chanh leo và thanh long cho hiệu quả kinh tế cao ở vùng gò đồi Quảng Trị