Yên Bái: Vụ này, nông dân thu lãi lớn từ nghề trồng quế

Thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, người trồng quế ở Yên Bái đang khẩn trương đẩy mạnh tiến độ thu hoạch. Vụ này, giá quế ổn định, dao động từ 40.000 - 60.000đồng/kg vỏ quế tươi, nông dân trồng quế Yên Bái thu lãi lớn.

Yên Bái: Vụ này, nông dân thu lãi lớn từ nghề trồng quế

Yên Bái: Vụ này, nông dân thu lãi lớn từ nghề trồng quế