Nông sản, thủy sản từ vườn ra chợ trong mùa dịch tại Đồng Tháp

Trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh, mọi khâu thu hoạch, vận chuyển nông sản lên chợ đều khó khăn. Đặc biệt là ở huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), bà con nông dân phải tranh thủ ra đồng từ 1 đến 2 giờ sáng để nông sản kịp đến nơi tiêu thụ.

Nông sản, thủy sản từ vườn ra chợ trong mùa dịch tại Đồng Tháp

Nông sản, thủy sản từ vườn ra chợ trong mùa dịch tại Đồng Tháp