Phát triển kinh tế hộ gia đình, hướng đi thoát nghèo cho nông dân vùng cao

Thay vì kiểu "dàn hàng ngang", thì nay, tỉnh Sơn La đã chuyển đổi mô hình, đưa các hộ gia đình lên làm đầu tàu phát triển kinh tế. Trong đó đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đầu tư cho hộ gia đình nhỏ lẻ, bề vững.

Xây dựng mô hình phát triển sản xuất là bước đi quan trọng trong việc nâng cao thu nhập và bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân. Những năm qua, tỉnh Sơn La đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đầu tư các nguồn lực nhằm phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình.

Phát triển kinh tế hộ gia đình, hướng đi thoát nghèo cho nông dân vùng cao