Phòng trừ sâu keo - “kẻ hủy diệt cây trồng” trên cây ngô

Sâu keo mùa thu là loại ăn tạp, sinh sản nhanh, có tính gối lứa, có khả năng kháng thuốc cao. Sâu thường nằm trong nõn cây ngô nên việc diệt trừ triệt để rất khó khăn, có thể gây bùng phát dịch trên diện rộng nếu không được kiểm soát. Đây là loại sâu được xem là “kẻ hủy diệt cây trồng”.

Phòng trừ sâu keo - “kẻ hủy diệt cây trồng” trên cây ngô