Phương pháp nuôi và xử lý hàng triệu chú cá hồi Đại Tây Dương

Cá hồi Đại Tây Dương là một loài cá trong các họ Cá hồi, được tìm thấy ở Bắc Đại Tây Dương Dương, cũng như do con người du nhập ở bắc Thái Bình Dương.

Phương pháp nuôi và xử lý hàng triệu chú cá hồi Đại Tây Dương. Nguồn: Noal Farm