Quảng Ngãi: Mưa trắng trời, nước sông thượng nguồn đục ngầu cuồn cuộn đổ về

Các đợt mưa lớn liên tục đổ xuống trong 24 giờ qua, đã làm các sông suối vùng thượng lưu dâng cao, tràn qua và chia cắt hàng loạt điểm trên các tuyến đường giao thông, đặc biệt là vùng miền núi huyện Sơn Hà, Ba Tơ (Quảng Ngãi)…

Mưa trắng trời, nước sông thượng nguồn đục ngầu đang cuồn cuộn đổ về đồng bằng