Quảng Trị: Mạnh dạn xin đất vùng đổi để nuôi gà, anh nông dân có sinh kế ổn định

Thực hiện chủ trương chuyển đổi vật nuôi-cây trồng ở địa phương, anh Vũ Văn Bắc (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đã mạnh dạn viết đơn xin UBND xã cấp 0,7ha đất vùng đồi để thực hiện xây dựng trang trại chăn nuôi. Hiện tại, mô hình chăn nuôi gà đã tạo sinh kế ổn định, gia đình anh có nguồn thu nhập đáng kể hàng năm.

Quảng Trị: Mạnh dạn xin đất vùng đổi để nuôi gà, anh nông dân có sinh kế ổn định

Quảng Trị: Mạnh dạn xin đất vùng đổi để nuôi gà, anh nông dân có sinh kế ổn định