Lâm Đồng: Mô hình trồng cây nha đam trên vùng đất màu mỡ Di Linh

Khác với suy nghĩ của nhiều người cho rằng cây nha đam hợp với xứ nóng, gia đình anh Trương Thắng Cảnh (thôn Tân Phú 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) lại quyết định đầu tư trồng 45.000 cây nha đam. Với chu kỳ thu hoạch mỗi tháng một lần, mỗi lần 20 tấn, sau khi trừ hết chi phí, mỗi tháng anh thu về 150 triệu đồng.

Lâm Đồng: Mô hình trồng cây nha đam trên vùng đất màu mỡ Di Linh

Lâm Đồng: Mô hình trồng cây nha đam trên vùng đất màu mỡ Di Linh