Quảng Trị: Triển khai mô hình trồng dưa hấu phủ bạt trên đất lúa năng suất thấp

Đây là mô hình trồng dưa hấu phủ bạt trên đất lúa được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị triển khai tại 2 xã thuộc huyện Vĩnh Linh. Tham gia mô hình, các nông dân được hỗ trợ mua giống và vật tư, phân bón. Từng bước hướng tới sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn cho người sử dụng.

Quảng Trị: Triển khai mô hình trồng dưa hấu phủ bạt trên đất lúa năng suất thấp

Quảng Trị: Triển khai mô hình trồng dưa hấu phủ bạt trên đất lúa năng suất thấp