Quỹ hỗ trợ nông dân giúp nông dân Tam Đường ở Lai Châu giảm nghèo bền vững

Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã có điều kiện thay đổi phương thức sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế mới. Các mô hình này hứa hẹn giúp người dân nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Video: Nguồn vốn này giúp hội viên nông dân Lai Châu xây dựng các mô hình kinh tế mới.