Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định gợi mở 5 vấn đề tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu

Trong 2 ngày 25 và 26/9, tại Trung tâm Hội nghị - Văn Hóa tỉnh Lai Châu, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được tổ chức trọng thể. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam.

Video: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.