Quy trình nuôi lợn công nghệ cao trong nhà máy

Lợn có rất nhiều đóng góp có giá trị cho đời sống của con người. Hầu hết thân thịt lợn đều sử dụng để chế biến hoặc làm thức ăn cho con người, da của lợn có thể làm thức ăn hoặc cung cấp cho ngành thuộc da, lông có thể được dùng để làm bàn chải, bút vẽ….

Quy trình nuôi lợn công nghệ cao trong nhà máy. Nguồn: Noal Farm