Quy trình trồng hàng triệu quả dưa chuột trong nhà kính

Dưa chuột có thời gian sinh trưởng khoảng 35-45 ngày, có thể trồng quanh năm nhưng có hai vụ chính, vụ xuân hè (tháng 2 đến tháng 4), vụ thu đông (từ tháng 9 đến tháng 10).

Clip: Quy trình trồng hàng triệu quả dưa chuột trong nhà kính