Tin liên quan

Video: Tự hào, phấn khởi khi được tôn vinh, các Nông dân Việt Nam xuất sắc và HTX tiêu biểu mong muốn điều gì?

[Video] Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: KHCN và chuyển đổi số đối với kinh tế tập thể là vô cùng quan trọng

Toàn cảnh Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII năm 2023: Hội NDVN tham gia phát triển kinh tế trong nông nghiệp

Diễn đàn Nông dân Quốc gia năm 2023: Nâng cao thu nhập cho nông dân là nhiệm vụ số 1

[Video] Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII năm 2023