Sẽ xử lý hình sự nếu trốn xét nghiệm làm lây dịch Covid-19

Để nâng cao ý thức của người dân trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định phòng dịch, tỉnh Đồng Nai đưa ra quyết định sẽ xử lý hình sự đối với người không chịu xét nghiệm và làm lây lan dịch bệnh.

Sẽ xử lý hình sự nếu trốn xét nghiệm làm lây dịch Covid-19.