Sinh viên Bách Khoa không theo đuổi nghề học, quyết làm giàu từ mô hình chim công

Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa, anh Nguyễn Văn Phương (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) không theo đuổi nghề đã học, mà quyết tâm làm giàu với mô hình nuôi chim công từ chính niềm đam mê của mình với loài chim này.

Thu nhập 1 tỷ đồng/năm nhờ trang trại chim công

Clip: Sinh viên Bách Khoa không đeo đuổi nghề học, quyết làm giàu từ mô hình chim công