Tin liên quan

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Kỹ thuật chăm sóc cây ổi giai đoạn dưới một năm tuổi

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Hai loại sâu hại trên cây nho cần đặc biệt lưu ý

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Cách xử lý bệnh sương mai và bệnh phấn trắng trên cây nho sữa

SỔ TAY NHÀ NÔNG: "Mẹo" giúp tăng độ ngọt cho quả ổi