Sóc Trăng: Hiệu quả hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn Tam nông

Ngân hàng NN & PTNT (Agribank) triển khai cho vay các gói tín dụng phù hợp với các dự án phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện cho nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình sản xuất, giúp cho nhiều hộ gia đình không chỉ thoát nghèo, mà còn vươn lên làm giàu tại địa phương.

Sóc Trăng: Hiệu quả hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn Tam nông

Sóc Trăng: Hiệu quả hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn Tam nông