Sóc Trăng: Nỗ lực tìm giải pháp cứu vùng nguyên liệu mía khổng lồ

Huyện Cù Lao Dung và Mỹ Tú được xem là 2 vùng trồng mía nguyên liệu lớn của tỉnh Sóc Trăng. Nhiều năm nay, khi cây mía đã không còn mang lại hiệu quả, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, để người dân trồng mía tiếp cận được những mô hình sản xuất ổn định hơn, để mía lại có "vị ngọt" cho người nông dân.

Sóc Trăng: Mô hình sản xuất mới, hy vọng mới với người dân trên vùng trồng đất mía đã hết "vị ngọt"

hy vọng mới với người dân trên vùng trồng đất mía đã hết vị ngọt