Sóc Trăng: Hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình nuôi chim trĩ lấy trứng chất lượng cao

Do chim trĩ có sức đề kháng cao, lại dễ chăm sóc, giá trị dinh dưỡng của trứng và thịt đều cao hơn một số loài gia cầm như gà, vịt nên mô hình nuôi chim trĩ được Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Châu Thành lựa chọn hỗ trợ các hộ dân thực hiện thời gian qua. Đến nay, mô hình được đánh giá là khá hiệu quả.

Sóc Trăng: Hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình nuôi chim trĩ lấy trứng chất lượng cao

Sóc Trăng: Hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình nuôi chim trĩ lấy trứng chất lượng cao