Sóc Trăng: Sầu riêng Xuân Hòa hồi phục sau hạn mặn, năng suất - giá bán tương đối cao

Năm 2020, nhà vườn trồng Sầu riêng tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng bị thiệt hại gần 50% diện tích do mặn xăm nhập. Vụ năm nay bà con ra sức cải tạo, chăm sóc, chủ động với hạn mặn nhờ vậy cây đã phục hồi cho năng suất khá cao.

Sóc Trăng: Sầu riêng Xuân Hòa hồi phục sau hạn mặn, năng suất giá bán tương đối cao

Sóc Trăng: Sầu riêng Xuân Hòa hồi phục sau hạn mặn, năng suất giá bán tương đối cao