Sóc Trăng: Nuôi loài quanh năm chỉ quanh quẩn dưới gốc bần, nhiều hộ nông dân nơi đây có cuộc sống khấm khá

Trồng bần Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng được mệnh danh là trồng bần lớn nhất Việt Nam. Gần đây thì mô hình hỗ trợ sinh kế nuôi thủy sản kết hợp với tán rừng bần đã được thực hiện tại xã An Thành 3, huyện Cù Lao Dung, đã góp phần bảo vệ nguồn lợi ven biển, đồng thời cũng cải thiện kinh tế nhiều hộ dân nơi đây.
Sóc Trăng: Nuôi loài quanh năm chỉ quanh quẩn dưới gốc bần, nhiều hộ nông dân nơi đây có cuộc sống khấm khá

Sóc Trăng: Nuôi loài quanh năm chỉ quanh quẩn dưới gốc bần, nhiều hộ nông dân nơi đây có cuộc sống khấm khá