Sóc Trăng: Thạnh Trị phát triển các mô hình trồng màu dưới chân ruộng mùa khô

Trong khi một số nơi đang chuẩn bị điều kiện canh tác tốt nhất cho vụ lúa hè thu thì mùa khô năm nay, một số nông dân tại huyện Thành Trị, tỉnh Quảng Trị chuyển sang trồng màu dưới chân ruộng. Hiện đã gieo trồng được khoảng 1.000 ha, giá cả ổn định đã giúp bà con có thêm thu nhập.

Sóc Trăng: Thạnh Trị phát triển các mô hình trồng màu dưới chân ruộng mùa khô

Ngành nông nghiệp huyện Thạnh Trị cũng đã bố trí nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình đưa màu xuống chân ruộng nhằm xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tưới tiêu, hạn chế sản xuất lúa vụ 3.