Sôi nổi, hào hứng hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Điện Biên lần thứ 2

Hội Nông dân tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Điện Biên lần thứ 2, năm 2022. Tham dự hội thi có 10 đội thi với 81 diễn viên của Hội nông dân các huyện, thị xã và thành phố Điện Biên.

Clip: Sôi nổi, hào hứng hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Điện Biên lần thứ 2, năm 2022.