Sơn La chủ động tìm đầu ra cho nhãn Sông Mã khi mùa vụ thu hoạch đang đến gần

Còn gần 2 tháng nữa là nhãn Sông Mã sẽ đến vụ thu hoạch. Hiện ngành chức năng huyện Sông Mã (Sơn La) đang tích cực xây dựng, triển khai các phương án xuất khẩu, tiêu thụ, các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, đồng thời chủ động kết nối, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sơn La chủ động tìm đầu ra cho nhãn Sông Mã khi mùa vụ thu hoạch đang đến gần

Sơn La chủ động tìm đầu ra cho nhãn Sông Mã khi mùa vụ thu hoạch đang đến gần