Video: Đâu chỉ có nhãn tươi ngon, Sơn La còn có đặc sản long nhãn Sông Mã nức tiếng

Vụ nhãn năm nay, mặc dù chịu sự tác động lớn của dịch Covid-19, thế nhưng huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã chủ động điều chỉnh cơ cấu thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, địa phương này cũng đã chú trọng đến việc chế biến sản phẩm long nhãn, qua đó tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Sơn La: Chế biến đặc sản long nhãn Sông Mã