Video: Trồng theo hướng hữu cơ, nông sản Sơn La vừa tăng sản lượng vừa bán được giá

Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ nhằm tạo ra nông sản an toàn, có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại lợi ích đối với sức khỏe con người, góp phần cải tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nền kinh tế là hướng đi mới của nông nghiệp Sơn La.

Sơn La sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ